13 sep, 12:23
2017
Algemeen
Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk

Eigen bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ).

.

Eigen bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ).

 

Op maandagavond 25 september 2017 organiseert het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk i.s.m. het Advies- en Informatiepunt van Sociom een informatiebijeenkomst over de eigen bijdrage voor de WMO en WLZ. De bijeenkomst vindt plaats in het dienstencentrum Zwaanstraat 7 in Cuijk van 19.30-21.30 uur.

Ontvangt u - of degene aan wie u mantelzorg verleent - zorg, ondersteuning of begeleiding in het kader van de WMO of de WLZ? Dan moet u daarvoor een eigen bijdrage betalen. Het Centraal administratiekantoor (CAK) int deze bijdragen. Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdrage bij o.a. zorg zonder verblijf en/of WMO in opdracht van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport en de gemeenten.

Josephine Dekkers, sociaal raadsvrouw van het Advies- en Informatiepunt van Sociom zal deze avond uitleg geven over hoe de eigen bijdrage wordt berekend die men moet betalen. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

Deze gratis bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers, zorgvragers, vrijwilligers en zorgprofessionals uit het Land van Cuijk.         

 

Voor meer informatie en aanmelding voor deze informatiebijeenkomst, kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk, telefoon: 0485-846739 email: info@mantelzorglvc.nl