Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk

Mantelzorggroep Grave - land van Cuijk
13 September 2017
Als mantelzorger verleent u zorg aan iemand in uw directe omgeving. Dit doet u vrijwillig, onbetaald, langdurig en/of intensief. Het kan steun bieden om mensen te ontmoeten die zich in net zo’n situatie bevinden als u.

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Iemand in dezelfde situatie als u begrijpt het vaak maar al te goed. Contact met lotgenoten geeft herkenning en erkenning. Dit kan waardevol zijn en kan veel steun geven.
In de mantelzorggroep Grave zijn alle mantelzorgers uit het Land van Cuijk welkom.
De groep komt elke 4e donderdagmiddag van de maand bij elkaar.

We starten op 28 september met koffie/thee en bijpraten. Hierna gaan we de ideeën verzamelen voor het programma van 2018.
U bent als mantelzorger van harte welkom op deze bijeenkomst.

Datum: 28 september 2017
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur
Locatie: Catharinahof, Koninginnedijk 252 in Grave.

U kunt zich aanmelden bij Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk.
Telefoon 0485-846739
e-mail: info@mantelzorglvc.nl
website: www.mantelzorglvc.nl
Contactgegevens
Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk
Zwaanstraat 7
5431 BP Cuijk