Kindcentrum Leander

Kindcentrum Leander
27 December 2016
Leander is hét kindcentrum voor ouders en verzorgers die veel verwachten van onderwijs en opvang. Kinderen kunnen binnen een modern gebouw rekenen op een veilige en prettige sfeer. Door goed onderwijs en opvang wordt ieder kind gestimuleerd zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Spelen en leren kan hier op een niveau dat past. Wat we minstens zo belangrijk vinden is respect voor anderen en de omgeving. We besteden dan ook veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan.

Onze missie
Wat dragen we naar buiten uit. Waarvoor staan organisatie en medewerkers?
Kindcentrum Leander bundelt de kennis en vaardigheden van opvang en onderwijs. Door samen te werken zijn we in staat talenten vroegtijdig op te merken en ze tot bloei te laten komen. We sluiten aan bij wat goed gaat. Hiermee stimuleren we het kind om aan de slag te gaan met datgene wat het kan leren. Binnen ons kindcentrum werken we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
We leren van en met elkaar! Ouders zijn onze partners. Een open houding en eerlijke communicatie zijn hierbij essentieel.
Onze kinderen spelen en leren met veel plezier binnen een uitdagende, onderzoekende en veilige omgeving. Eigenaarschap, ‘leren leren’, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid zijn hierbij sleutelwoorden.

» Ga naar de link
Contactgegevens
Kindcentrum Leander
Remmensberg 33
5845 DD Sint Anthonis

Geadopteerd door: