13 jun, 15:54
2015
Algemeen
Ingezonden

UWV verwacht lichte daling WW-uitkeringen aan 50-plussers

Kans op werk voor 50-plussers in detailhandel en zakelijke dienstverlening

Werkzoekende 50-plussers maken de komende jaren de meeste kans op werk in de detail- en groothandel en zakelijke dienstverlening. In deze sectoren worden nieuwe banen verwacht en kennen nog een relatief klein aandeel oudere werknemers. De gezondheidszorg daarentegen biedt weinig kans om aan de slag te gaan. Dit laat de tweemaandelijkse barometer 50-plus van UWV zien, die vandaag is verschenen.

Uit de barometer blijkt dat het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers is gedaald. Eind april 2015 waren er 200.200 mensen van 50 jaar en ouder met een werkloosheidsuitkering. Bijna 26.000 50-plussers hebben in de eerste vier maanden van dit jaar een baan gevonden. UWV verwacht dat deze positieve trend dit jaar en in 2016 doorzet.

Banengroei

Tegelijkertijd verwacht UWV banengroei in een aantal sectoren. Vooral in de zakelijke dienstverlening, waaronder uitzendbanen en specialistische adviesfuncties, de detail- en groothandel worden meer banen verwacht. Dit biedt kansen voor werkzoekende 50-plussers. In de gezondheidszorg gaat UWV dit jaar en volgend jaar uit van een krimp van banen, al ontstaan er wel veel vacatures als gevolg van baanwisselingen en vervangingsvraag.

Vergrijzing

De vergrijzing in Nederland neemt verder toe, zo blijkt ook uit de barometer. Binnen vier jaar is de helft van de volwassenen ouder dan vijftig. Bovendien werken mensen steeds langer door. Op dit moment werken 50-plussers vooral in de gezondheidszorg (23 procent), openbaar bestuur en overheid, industrie en financiële dienstverlening (alle 14 procent). Sectoren waar de minste 50-plussers werken zijn de horeca en detailhandel. Uit onderzoek blijkt echter dat oudere consumenten graag worden geholpen door mensen met ervaring. Werkgevers in deze sectoren kunnen hierop inspelen door juist hier meer 50-plussers aan te nemen.

Steeds meer lichtpuntjes

Verder in deze barometer een column van Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van UWV. Op basis van de cijfers ziet hij steeds meer lichtpuntjes voor werkzoekende 50-plussers. Witjes houdt wel een slag om de arm. “Alleen als de werkgelegenheid zich krachtiger en over meerdere jaren herstelt, zullen oudere werkzoekenden dit in de dagelijkse praktijk ervaren”, zo stelt hij. Witjes benadrukt dat het belangrijk is dat ook 50-plussers zich blijven scholen voor een goede positie op de arbeidsmarkt. “Het gaat de komende jaren vooral om het vermogen om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden.”

Bekijk bestand: UWV verwacht lichte daling WW-uitkeringen aan 50-plussers