Over Sint Anthonis

Klankbordgroep

De website bezoeksintanthonis.nl staat midden in de samenleving. Maar als initiatiefnemers willen wij de toegankelijkheid van de site en de mogelijkheid tot onderling samenwerken nog beter maken. Daarom hebben wij enkele inwoners van Sint Anthonis gevraagd deel te nemen in een klankbordgroep. Deze klankbordgroepdeelnemers zijn vanzelfsprekend lokaal en sociaal betrokken. Ze kennen Sint Anthonis en willen die kennis ook graag enthousiast uitdragen. De klankbordgroepleden dragen het dorp en de website een warm hart toe. Ze informeren en tippen ons als er vanuit het dorp vragen of opmerkingen komen over de website. Ook als wij zelf vragen hebben zullen wij die naar de klankbordgroep terugkoppelen.

De klankbordgroepdeelnemer draagt geen enkele verantwoording voor de inhoud van de op de website geplaatste informatie. Alle besluiten en de eindverantwoording voor de website worden genomen door de initiatiefnemers, Maatwerk Media vof.

Kijk hieronder voor de namen van klankbordgroepleden.