Volkslied Sint Anthonis

Tekst: Wim van de Berg
Muziek: Jo van de Berg
Waar de wilg, de berk en linde
Wevend in het landschap staan,
Waar men wand’lend rust kan vinden
In een Canidassenlaan.

Refrein:
Daar ligt het dorp, waarvan ik zingen moet,
Men kent mekaar, eenieder wordt gegroet,
In Sint Tunnis is het leven goed!

Waar in voorjaarsgroene weiden
Graast het malse roodbont vee
En men wel in bos of heide
Soms betrappen kan een ree.

Refrein

Waar des zomers langs de wegen
Gele brem te vlammen staat
En de paarden gallopperen
Langs de paden in “de straat”.

Refrein

Waar de stoere, oude toren
Uit het rijk geboomte rijst,
Eeuwen reeds zijn stem laat horen,
Met zijn spits de hemel wijst.

Refrein

Waar de Brink met hoge bomen,
Kerk en raadhuis, bottermien,
’t dorpse leven breed omzomen,
’t leven in een losse stramien.

Refrein

Waar Antonius de Grote,
Wijs en heilig Eremiet,
Met zijn zorgen houdt omsloten
’t volk, dat blij zijn zorg geniet.