Dementie vriendelijke gemeente Sint Anthonis

Over Dementie vriendelijke gemeente Sint Anthonis
Dementie vriendelijke gemeente Sint Anthonis.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Dementie is een ziekte die niet te genezen is en kent een progressief verloop. Steeds meer mensen krijgen ermee te maken, direct of indirect in hun omgeving. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie toe zal nemen, ook in de gemeente Sint Anthonis. Naar verwachting zijn er in 2030 353 mensen met dementie in de gemeente (Programma Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, 2015). Dementie wordt doodsoorzaak nummer 1 (AD, 2017).

Dit visiedocument omschrijft de ambities van verschillende partijen die, door samen te werken, een dementievriendelijke gemeenschap willen creëren. Het gaat in op de rol van de dementievriendelijke werkgroep, waar de gemeente een onderdeel van uit maakt. Het biedt richtlijnen in de vorm van doelen en geeft daarnaast ook enkele voorbeelden.

Gemeente Sint Anthonis
In 2014 heeft de gemeente een intentieverklaring getekend om dementievriendelijke gemeenschap te worden. De doelstelling van de dementievriendelijke gemeenschap is zodanige mogelijkheden te creëren, dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen blijven deelnemen. De rol van gemeente kan worden omschreven in drie woorden: agenderen, faciliteren en enthousiasmeren.

Doelstellingen zoals in de intentieverklaring geschreven zijn:
1. Bevorderen dat Sint Anthonis een dementievriendelijke gemeente wordt door:
a. Te stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren in de eigen buurt/wijk in de gemeente Sint Anthonis, ook bij het voortschrijden van de dementie.
b. Te bevorderen dat burgers, informele zorg, verenigingen, professionals en publieke en private dienstverleners deskundig zijn in het signaleren van dementie en het omgaan met dementie.
2. De opgedane kennis en ervaringen van participanten van het DVG-netwerk via de PG raad haar kanalen en de door deze georganiseerde kennisbijeenkomsten beschikbaar stellen voor derden, die zich willen inzetten op het vergroten van de dementievriendelijkheid van de eigen gemeente/gemeenschap.

DVG werkgroep
Om de ambitie van een dementievriendelijke gemeenschap te realiseren is er een dementievriendelijke werkgroep opgericht.

Fleur Besier ( Steunpunt Mantelzorg )
info@mantelzorglvc.nl
Gerry Janszen ( Pantein en Alzheimer Nederland ) g.janszen@pantein.nl
Veronie van der Cruijsen ( Dementieketenteam ) v.vdcruijsen@pantein.nl
Diana Verhoeven veru1988@outlook.com
Marian Gommans ( Gemeente Sint Anthonis )
mariangommans@sintanthonis.nl
Caroline Hoogeveen ( Sociom ) carolinehoogeveen@sociom.nl
Corrie Schilderink ( Platform Gehandicapten Sint Anthonis ) corrie.schilderink@gmail.com

Joop Arts ( A2 Maatwerk Design ) info@a2maatwerk.nl

De netwerkpartners in deze groep leveren een bijdrage aan:
- Taboedoorbreking rond dementie;
- Een stem geven aan mensen met dementie;
- Deskundigheidsbevordering, (vroeg)signalering en in het geven van mogelijkheden om met dementie om te gaan;
- Het organiseren van ontmoetingen tussen mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere burgers in eigen wijk, kern of verenigingen;
- Bevordering actieve participatie in de samenleving;
- Ontwikkeling van respijtmogelijkheden voor mantelzorgers;
- Vergroten van vrijwillige inzet.

Om handen en voeten te geven aan bovengenoemde doelstellingen, heeft de werkgroep DVG gekozen om de huidige visie op te stellen en om een focus aan te brengen. Waar zetten we (nu) op in? Wat is er allemaal al? Waar willen we aanhaken? Wanneer willen wij iets nieuws toevoegen? Wie speelt er een rol? Als hulp is een overzichtskalender gemaakt die dient
 
Contactgegevens
Dementie vriendelijke gemeente Sint Anthonis
Brink 3
5845 BH Sint Anthonis

Geadopteerd door:
Leden
Er zijn nog geen leden aangemeld.
Bent u lid van deze vereniging? Meld u snel aan en blijf op de hoogte! » Ik ben een lid