Pelgang 1, 5841 BJ, Oploo

De Korenbloem in Oploo

De molen de Korenbloem is een standerdmolen, een van de oudste types windmolen in de lage landen. Het is onbekend in welk jaar de molen van Oploo gebouwd is. De molen zou in 1750 in Den Dungen gebouwd kunnen zijn en daarna verplaatst naar Oploo, maar dat is nooit zeker vastgesteld. De molen word nu gebruikt om op vrijwillige basis graan te malen.De Korenbloem in Oploo