Kindcentrum Leander

Over Kindcentrum Leander
Welkom op de pagina van basisschool Berg en Beek

Beste bezoeker, welkom op de pagina van basisschool Berg en Beek.Wij willen u in het kort een beeld geven van wat het onderwijs op onze school inhoudt.

U vindt op onze website www.bergenbeekschool.nl informatie over:* De schoolgids, waarin onze visie op het onderwijs centraal staat;* Het jaarlijkse informatiebulletin met daarin allerlei praktische aangelegenheden; * De wekelijkse Schoolklepper met de meest actuele informatie;* Berichtgeving vanuit onze medezeggenschapsraad en ouderraad;* Nieuws uit en over de groepen op de groepspagina's.
Contactgegevens
Kindcentrum Leander
Remmensberg 33
5845 DD Sint Anthonis

Geadopteerd door: